Založ si blog

Mal Newton vo všetkom pravdu?

V predchádzajúcich blogoch som spomínal hybnosť p ktorá je síce nemerateľná ale definovaná výpočtom ale podľa kinetickej energie Ek sa dá vypočítať, pretože aj teleso pohybujúce sa zotrvačnosťou má danú rýchlosť a hmotnosť. Rozdiel vo vzorcoch je iba v mocnine na rýchlosti, Ek=m*v2 a hybnosť je p=m*v. Kinetická energia sa priamo odmerať nedá ale dá sa zmerať podľa vykonanej mechanickej práce resp. keď poznáme hmotnosť a rýchlosť, ktorá sa dá odmerať tak ju vieme vypočítať.

Pri hybnosti existuje zákon zachovania hybnosti. Hovorí, že hmotnosť krát rýchlosť bude vždy rovnaká, keď zväčšíme hmotnosť pri pohybe telesa rýchlosť sa lineárne zmenší. Taký najjednoduchší príklad je pri nepružnej zrážke dvoch telies, kde jedno teleso o hmotnosti m sa pohybuje rýchlosťou v teleso ktoré stojí bude mať hmotnosť m0. Keď sa spoja po určitej dobe sa rýchlosť ustáli a pôjdu menšou rýchlosťou u. to sa dá rozpísať do vzorca m*v=(m+m0)*u. S toho vzorca je odvodený vzťah pre rýchlosť uu=m*v/(m+m0). Pri rovnosti hmotnosti mm0 môžeme výpočet pre rýchlosť u rozpísať do vzorca v-m*v/(m+m0)=u. Je to vlastne rozdiel rýchlostí. V minulom blogu som písal, že obyčajný vzorec pre skladanie rýchlosti sa dá použiť iba pri rýchlostiach oveľa nižších ako rýchlosť svetla vo vákuu c. Pretože rýchlosťou sa čas na pohybujúcej sústave predlžuje a na sústave ktorá stojí sa dĺžka skracuje tak nikdy nepresiahne hmotný bod rýchlosť svetla. Čas a dĺžka sú odvodené z rýchlostí svetla. Písal som o tom v minulých blogoch. Skladanie rýchlosti som odvodil v minulých blogoch. Rozdiel rýchlosti má vzorec u=ω-v/1-u*v/c2. ω je najvyššia rýchlosť. Rýchlosť je rýchlosť ktorú odratavame.je výsledná rýchlosť. V tom prípade ale nebude platiť rovnosť hybnosti pretože súčet rýchlostí nebude lineárny, toho si všimol Einstein. Keď dosadíme do rovnice u=ω-v za ω rýchlosť v za v dosadíme m*v/(m+m0) dostaneme rovnicu  v-m*v/(m+m0)=u Einstein si uvedomil, že to bude platiť iba pre malé rýchlosti tak musel použiť pre rozdiel rýchlosti relativistický výpočet

Rovnicu pre zachovanie hybnosti prepísal na tvar pomocou úpravy zlomkov.

 

 

Vykrátením tejto rovnice členom 1-m*v2/(m+m0)*c2

dostaneme rovnicu

Túto rovnicu môžeme upraviť na vzťah  

Z tejto rovnice vydelením člena 1-u*m2/c2 a odmocnením rovnice získame konečný vzťah pre hmotnosť

Tento vzťah hovorí, že teleso rýchlosťou mení svoju hmotnosť a pri rýchlosti svetla by bola hmotnosť telesa nekonečná. To ale nabúrava celú Newtonovú fyziku. Jedno je matematické odvodenie a druhé je praktické odskúšanie teórie. Pre teleso mal zrazu dve hmotnosti. V kľude, keď teleso stálo tak malo hmotnosť m0 a v pohybe hmotnosť m0 narástla na hmotnosť m podľa daného vzťahu. Problém bol ako vlastne zmeriame rozdiely hmotností. Einsteina napadlo, že keď bude mať teleso hmotnosť m0 a môže mať aj určitú potenciálnu, vlastnú energiu. Nazval ju kľudová energia označil ju E0.

Nabudúce o tom napíšem blog

Planckove jednotky

13.11.2018

Prečo vlastne Planck vytvoril jednotky podľa konštánt. My sme stanovili základné jednotky meter a kilogram podľa určitých dohovorov. Meter je desať milióntina zemského kvadrantu. Kilogram je viac »

Planckove hodnoty

23.10.2018

Einstein zostavil rovnicu pre celkovú energiu telesa E=m·c2 a podľa Planckovej konštanty a frekvencie určil energiu fotónu Ef=h·f. Pokiaľ by sme miesto frekvencie fotónu udávali uhlovú rýchlosť viac »

Planckova konštanta

11.10.2018

Písal som minule, že planckova konštanta si zaslúži vlastný blog. Ako sa k nej dopracovalo. Pri skúmaní žiarenia celkom čierného telesa Anglický fyzici Raylegh a Jeans podľa úvahy, elektromagnetická viac »

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, hlásia obete

11.12.2018 21:17, aktualizované: 23:48

Šlo o teroristický útok, pri ktorom zahynuli najmenej dvaja ľudia, ale niektoré zdroje hovoria až o štyroch mŕtvych.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

donald trump

USA zaradili Pakistan na zoznam krajín porušujúcich náboženské slobody

11.12.2018 19:32

Presun na čiernu listinu umožňuje, aby USA na Pakistan uvalili sankcie.