Založ si blog

Rýchlosť svetla a hodnoty vákua

V minulom blogu som spomenul, že hodnota 1A ampera bola 1desatina pôvodnej jednotky abamper 1abA. Bola znížená z praktických dôvodov. 1A je taká hodnota pri ktorej prierezom vodiča prejde elektrický náboj 1C za 1s. 1C Coulomb je jednotka elektrického náboja definovaná podľa Ampéra C=A/s. Pôvodný náboj bol tým pádom 10 krát vyšší. Každý jeden rozmer v elektrotechnike je prepočítaný s hodnotou elektrického náboja a nejakou mechanickou hodnotou. Napr. 1V má rozmer podľa vzorca U=A/Q=kg*m2/C*s3 a ampér ma rozmer I=Q*t=C*s. Chcel by som vysvetliť ako sme si mohli ampér zaviesť len tak, že s praktických dôvodov sme znížili o 0,1 krát hodnotu abA. Násobky permitivity a permeability vákua musia byť rovnaké. Ako vlastne na to prišli.

Bol vynájdení kondenzátor ktorý akumuluje elektrický náboj. Pozostával z dvoch elektród, medzi nimi bol nejaký izolant. Keď pripojíme napätie na elektródy tak z jednej sa bude záporný náboj odsávať a na druhú bude záporný elektrický náboj pribúdať. Pri určitom stave sa premiestňovanie nábojov ustáli. Množstvo nahromadeného náboja v kondenzátore je priamo závislé na ploche elektród a napätia. Nepriamoúmerné vzdialenosti elektród. Závisí aj od materiálu dielektrika, izolantu medzi elektródami ako je schopný pojať množstvo elektrického náboja. Je to permitivita izolantu ε udáva násobok, (relatívnej permitivity εr a permitivity vákua ε0, vzorec je ε=εr*ε0. Súčiastka v elektrotechnike ktorá akumuluje elektrický náboj sa volá elektrický kondenzátor. Schopnosť pojať určité množstvo elektrického náboja je tzv. kapacita kondenzátora označuje sa písmenom C. Jej hodnota je udávaná vo faradoch 1F. Vzorec pre kapacitu je vlastne popis kondenzátora C=ε*S/d. ε je permitivita dielektrikaje celková plocha elektród a d je vzdialenosť elektród. Pri pripojení napätia sa začnú náboje, (elektróny odsávať z kladného pólu a tlačia sa na záporný pól. Na pretláčanie nábojov spotrebujú určitú prácu. Náboj ktorý sa natlačí do kondenzátora bude mať hodnotu Q=C*U. Sila ktorú určil Coulomb na svojich váhach medzi dvoma rovnakými nábojmi má vzorec Nemal možnosť konštantu zmerať tak používal konštantu k=1. Pre meranie si určil jednotku statcoulomb 1stC. Bola to sila medzi dvoma nábojmi vzdialenými od seba 1cm ktoré vytvorili silu 1Dyn. Neskôr sa vzorec upravil pre permitivitu na Na natlačenie elektrického náboja do kondenzátora potrebujeme dva náboje, pretože jeden náboj vytláča druhý na platňu kondenzátora. Čím je kapacita väčšia tým menej energie budeme potrebovať na nahromadenie elektrického náboja. Keď vzorec pre silu vynásobíme r dostaneme Miesto Fe*r môžeme napísať 2*We a namiesto ε*r na ľavej strane môžeme napísať ε*S/d čo je vlastne kapacita C. Po tejto úprave dostaneme vzorec pre energiu kondenzátora  Keď je náboj Q=C*U tak napätie je U=Q/C. Rozpísaním vzorca podľa napätia dostaneme vzťah Po úprave dostaneme výsledný vzorec pre energiu kondenzátora Rozpísaním vzorca We=C*U2/2 podľa kapacity a sily dostaneme vzorec Z toho vzorca si môžeme určiť vzorec pre silu ktorou sa budú platne kondenzátora priťahovať k sebe Silu vieme odmerať, rozmery a napätie poznáme. Z toho dostaneme prepočtom vzorec pre permitivitu 

Permitivita sa niekedy dávno merala na tzv. Kichhoffových váhach. Dole je obrázok ktorý ukazuje princíp merania. Vľavo sú dve platne a medzi nimi je nejaký tekutý izolant. Dosky po pripojení na napätie sa začnú priťahovať. Napravo je závažie ktoré vyvažuje silu ktorú vytvorí napätie medzi doskami. Podľa závažia vieme vypočítať akou silou sa dosky priťahovali pretože poznáme gravitačné zrýchlenie. Za izolant môžeme považovať aj vzduch ktorý má permitivitu blízku k vákuu. Tak sa dá zmerať a prepočítať aj približná hodnota permitivity vákua. Rozmer elektrickej vodivosti je farad na meter  F/m. Vo vákuu nemáme hmotné dielektrikum, preto sa náboje rozložia iba na platniach kondenzátora.

 

Elektrický náboj má vzorec Q=I*t. Do vzorca pre silu môžeme dosadiť pre rovnaké náboje rôzne hodnoty napr. 1C=0,1abC. Vo vzorci Fe=Q2/ ε*r2 sila Fe  je musí byť rovnaká. Aby vzorec ostal správny musíme si len posunúť desatinnú čiarku na permitivite ε. Preto keď sme dali ampér ako 1 desatinu abampéra, tak automaticky permeabilita vákua sa zmenšila sto krát ale permitivita vákua sa zvýšila stokrát. Pre nastavenie permitivity a permeability vákua sa zobralo do úvahy aj vtedajšie meranie rýchlosti svetla. Maxwell uvažoval, že rýchlosť elektromagnetických vĺn sa bude blížiť k rýchlosti svetla. Meranie vtedy ale bolo nepresné. Maxwell nevedel, že svetlo je tiež elektromagnetické vlnenie.

Odvodil som jednotky vodivosti vákua, ako sa prišlo k výpočtu napíšem v ďalšom blogu.

 

Svetlo a konštanta

13.06.2018

Popis spektra žiarenia sa cez Raylegh - Jeansovho vyžarovacieho zákona a Wienovho vyžarovacieho zákona sa dostal do slepej uličky, pretože jeden popisoval spektrum žiarenia presne pri nízkych viac »

Teplo a svetlo III

06.06.2018

Pokračujem v doplnení článku o teple a svetle. Trochu tie jednotlivé blogy píšem od konca. Musím presnejšie vysvetliť ako sme sa vlastne dostali ku vzťahom pre žiarenie. Prví sa o popis svetelného viac »

Teplo a svetlo II

23.05.2018

Trochu by som chcel nadviazať na predchadzajúci článok. Boli tam Plancková konštanta a Wienová konštanta. Pri ich matematickom odvodení sa využila tzv. Bolztmanová konštanta. Trochu ju rozvediem viac »

sarmat

Rusi zverejnili nové videá svojich špičkových zbraní, pozrite si ich

19.07.2018 22:29

Futuristické zbrane, z ktorých niektoré sú už v službe, sú navrhnuté tak, aby poskytli Rusku silný odstrašujúci účinok proti akejkoľvek agresii.

Finland Trump Putin Summit

Čiernohorci odmietli slová Trumpa, že by boli schopní vyvolať svetovú vojnu

19.07.2018 21:57

"Čierna Hora je maličká krajina s veľmi silnými ľuďmi... Majú veľmi tvrdých ľudí. Môžu sa stať útočnými a - dobré ráno - máme tu tretiu svetovú vojnu," povedal Trump.

Ukrajina, vojaci

Rusko sa ospravedlnilo arménskemu Paniku za spôsobenú paniku

19.07.2018 21:27

Počas neohláseného cvičenia ruskí vojaci v dedine strieľali a prechádzali vojenskými vozidlami.

orbán, jad va-šem

Protestujúci bránili Orbánovi v ceste od pomníka holokaustu Jad va-šem

19.07.2018 21:13

Protestujúci niesli transparenty s nápisi "Nikdy viac!" a "Hanbi sa!" v maďarskom a hebrejskom jazyku.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 116
Celková čítanosť: 206599x
Priemerná čítanosť článkov: 1781x

Autor blogu

Kategórie